Poppetje met vergrootglas

Oriënterend gesprek

Elke aanvraag begint met een oriënterend gesprek. Dit gesprek kan plaats vinden bij u thuis. De coach zal uitleg geven over de werkwijze, de kosten, het aantal gesprekken etc.  U krijgt een vaste coach gedurende het gehele traject.  

Na het oriënterend gesprek kunt u zelf  overleggen of u gebruik wilt maken van onze diensten. Er hoeft niet gelijk een afspraak gemaakt te worden met de coach. U kunt ons later mailen of bellen voor een afspraak. Als u geen belangstelling hebt doet u gewoon niets. Wilt u wel gebruik maken van relatie coaching dan maken wij graag een afspraak.
Dit initiatief laten we graag bij U.

Vervolggesprekken

Gesprekken vinden plaats bij u thuis of op ons kantoor en kunnen op alle werkdagen gepland worden tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Gesprekken vinden in principe plaats in het bijzijn van beide partners.
Bij uitzondering kunnen we individuele gesprekken inplannen. Dit gebeurt alleen met goedvinden van beide partners.
In overleg met elkaar stemmen we het aantal gesprekken en de frequentie tussen de gesprekken af.

Dossiervorming

De coach zal aantekeningen maken tijdens de gesprekken. Deze informatie is voor de coach van wezenlijk belang om de voortgang van de gesprekken te kunnen bewaken. Alle aantekeningen worden centraal opgeslagen en vallen onder geheimhouding.

Afspraak annuleren

Er kan altijd iets gebeuren waardoor u de afspraak moet annuleren. Tot 12 uur voor de afspraak is dit kosteloos. 
In geval u niet thuis bent op de afgesproken tijd, of als u de afspraak annuleert binnen 12 uur voor de afgesproken tijd zullen wij 50% van de sessie-kosten in rekening brengen.

Kosten

Begeleiding kost geld maar gelukkig worden de kosten veelal vergoed.
Het oriënterende gesprek is vrijblijvend, daar zijn geen kosten aan verbonden.
Voor de vervolgafspraken brengen wij €90,- per afspraak in rekening (inclusief BTW).
Indien deze kosten onder uw verzekering vallen of vanuit gemeentegelden betaald kunnen worden, zullen wij daar rechtstreeks factureren. Een gesprek duurt 60 minuten.
Maandelijks ontvangt u van ons een factuur.
Met een aantal gemeenten hebben wij een contract voor het leveren van begeleiding. De financiering van de begeleiding loopt rechtstreeks via uw gemeente. U betaalt een eigen bijdrage en deze is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Op basis van uw inkomensgegevens wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de hoogte van uw eigen bijdrage vastgesteld.
De informatie kunt u ook vinden op de website van CAK. 
Mochten wij geen contract hebben met uw gemeente, dan is een PGB eventueel een mogelijkheid. De toekenning hiervan loopt via uw eigen gemeente. U dient dan zelf de administratie bij te houden en bent zelf geheel verantwoordelijk voor de besteding en verantwoording van het toegekende budget.
Is je coachvraag werkgerelateerd? Dan kun je het mogelijk vergoed krijgen van je werkgever.

“Wij brengen geen reistijd of kilometers in kosten”.

Beëindiging dienstverlening

U beslist zelf wanneer u geen gebruik meer wens te maken van onze dienstverlening. We kennen geen minimale afname of een opzegtermijn. Als u geen afspraken meer wenst te maken, zullen er geen kosten meer in rekening worden gebracht.